Често задавани въпроси

Най-новата технология за пренасяне на TV програми и радиопрограми.
Цифровата телевизия предоставя редица допълнителни услуги, които са недостъпни за абонатите с предшестващите аналогови технологии:

 • Възможност за различни аудио съпроводи /езици/ на един телевизионен канал.
 • Електронен ТВ справочник – информация за настоящи и предстоящи събития.
 • Субтитри на различни езици.
 • Телевизия с висока разделителна способност /HD/.
 • Платени канали и пакети.
 • Радио канали.
 • Pay Per View /PPV/ – плати, за да видиш.
 • PUSH VIDEO ON DEMAND /Push VOD/ – натисни, за да гледаш по заявка.

Големият брой телевизионни и радио програми, които ние Ви предлагаме са част от пакета услуги. Ставайки абонат, Вие получавате:

 • Богато ТВ и Радио съдържание /200 ТВ и 100 Радио програми/.
 • Премиум пакет с разнообразно съдържание /виж раздел “Пакети”/.
 • Електронен телевизионен справочник – информация за настоящи и предстоящи събития.
 • Информационно обслужване от 08:00 – 24:00 ч. на телефон *4800 за всички оператори по тарифния план на абоната.
 • Достъп до платени събития /PPV/.
 • Push VOD* – За пръв път в България, свободата сами да избирате телевизионно съдържание на момента от база със събития.

* необходимо условие е приемника да поддържа услугата PVR /Program Video Recorder – цифров запис.

За да станете абонат на Булсатком, трябва да дадете заявка на телефон *4800 за всички оператори по тарифния план на абоната или да посетите някой от нашите офиси, като адресите и телефоните в съответните селища може да откриете в раздел контакти.
Оборудването може да ползвате без закупуване /срещу подписване на срочен договор/ или да закупите по следните оферти:

 

За основен приемник:

4.80 лв. Включва SD (Standard Definition) декодиращо у-во, собственост на Оператора и сателитна антена, при сключване на договор за абонамент различен от Икономичен.

 • Изисква се ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН монтаж от оператора.
 • Договорът се сключва за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му.
 • След изтичане на този срок и при изпълнение на условията по договора, Абонатът продължава да ползва оборудването на Оператора, като заплаща месечен абонамент по избор или да го закупи на цена 4.80 лв.
 • Ако Абонатът прекрати изпълнението на задълженията си преди изтичане първоначалния срок на договора, той дължи неустойка в размер на 128.00 лв.

 

68.00 лв. Включва антена, конвертор и SD (Standard Definition) декодиращо у-во.

 • Сключва се договорза срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му.
 • След изтичането му и при изпълнение на условията по договора, оборудването става собственост на Абоната.
 • Ако Абонатът прекрати изпълнението на задълженията си преди изтичане срока на договора, той дължи неустойка в размер на 98.00 лв.

 

148.00 лв. Включва закупуване на антена, конвертор и SD (Standard Definition) декодиращо у-во.

 • Абонатът закупува описаното оборудване.
 • Сключва се договор без срочен ангажимент от страна на Абоната към Оператора.

 

68.00 лв. Включва антена, конвертор и HD (High Definition) декодиращо у-во.

 • Сключва се договор за срок от 18 месеца за абонаментен план по висок от Стандартен + Премиум, считано от датата на подписването му. След изтичането му и при изпълнение на условията по договора, оборудването става собственост на Абоната.
 • Ако Абоната прекрати изпълнението на задълженията си преди изтичане срока на договора, той дължи неустойка в размер на 128.00 лв.

 

198.00 лв. Включва закупуване на антена, конвертор и HD (High Definition) декодиращо у-во.

 • Абонатът закупува описаното оборудване.
 • Сключва се договор без срочен ангажимент от страна на Абоната към Оператора.

 

480.00 лв. Включва закупуване на антена, конвертор и HD (High Definition) декодиращо у-во с вграден твърд диск.

 • Абонатът закупува описаното оборудване.
 • Сключва се договор без срочен ангажимент от страна на Абоната към Оператора.

 

За допълнителен приемник:

18.00 лв. Включва допълнително SD (Standard Definition) допълнително декодиращо у-во и комплект за включване.
18.00 лв. Включва допълнително SD (Standard Definition) второ допълнително декодиращо у-во и комплект за включване.

 • Допълнителните декодиращи у-ва се монтират на разстояние не повече от 15 м от основното декодиращо у-во.
 • Изисква се ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН монтаж от оператора.
 • Сключва се договор за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му.
 • След изтичането му и при изпълнение на условията по договора, оборудването става собственост на Абоната.
 • Ако Абоната прекрати изпълнението на задълженията си преди изтичане срока на договора, той дължи неустойка в размер на 128.00 лв.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При избран икономичен пакет опцията допълнителен приемник не е допустима. Услугатa не включва “Пакет HD”.

Към оборудването на Булсатком могат да се включат неограничен брой телевизори и всеки от тях може да приема произволна програма. Пакетните предложения обаче са предназначени до четири телевизора. Всеки следващ телевизионен приемник формира нов пакет до 4 телевизора.

Месечната такса за всеки 2-ри, 3-ти и 4-ти приемник от пакетната оферта е 2.99 лв./ месец и „гледат” каналите от абонаментния план на основния приемник.

Няма ограничения за мястото на инсталация. Антената може да бъде инсталирана навсякъде в България, тъй като спътникът покрива цяла Европа. Единственото условие е, антената да се монтира на открито място с южно или източно изложение или на покрива на сградата.

Това не е възможно. Абонаментът за допълнителните /премиум/ канали и пакети на Булсатком, е възможен само със стандартен план.

Можете да платите по един от следните начини:

 • Бизнес-центровете на Булсатком, списък с адресите и телефоните, както и работното време, може да откриете в раздел „Контакти”, като селектирате съответното селище на картата на България или в падащото меню, ако селището не е нанесено на картата.
  Срок за активиране: до 1 час.
 • По банков път, като попълните платежно нареждане, където като основание записвате номер на картата /приемник/, трите имена на титуляра на договора, описание на пакета, периода за плащане, като опишете с думи месеците.
  Срок за активиране: до 3 работни дни.
 • Чрез еPay, eBG и Transcard /„натисни тук”/.
  Срок за активиране: до 2 работни дни.
 • С пощенски запис в най-близкия пощенски клон, като попълните бланката за пощенски запис, където като основание записвате номер на картата /приемник/, трите имена на титуляра на договора, описание на пакета, периода за плащане, като опишете с думи месеците.
  Срок за активиране: до 5 работни дни.

Да дадете заявка за преместване на телефон *4800 за всички оператори по тарифния план, както и да заплатите еднократно такса за новия монтаж по действащите към момента тарифи.

 • Промяна към „по-висок”. Тъй като всеки „по-висок” пакет включва в себе си „по-ниския”, достатъчно е да доплатите разликата до избрания от Вас пакет и той ще се активира до 1 час след плащането на касите на Булсатком.
 • Промяна към „по-нисък”. Тази промяна може да се извърши само за следващ неплатен период. Извършва се автоматично след заплащане на желания програмен пакет.

Чрез обаждане на телефон *4800 за всички оператори по тарифния план.

SD – приемник: При повреден – подмяната е безплатна; При работещ приемник се заплаща такса 20 лв.
HD – приемник: срещу заплащане на съответния план за включване /68 или 198 лв./, намален с 10 лева /заради връщането на SD – приемника/;

HD с PVR – срещу заплащане от 480 лв., намалени с :
10 лв. при връщане на SD – приемник = 470 лв.
68 лв. при връщане на НD – приемник, предоставен по оферта от 68 лв. = 412 лв.
198 лв. при връщане на НD – приемник, предоставен по оферта от 198 лв. = 282 лв.

Възможни са две причини:

 • Липса на плащане за текущия месец.
 • Технически проблем.

За уточняване на конкретната причина, моля позвънете на телефон *4800 за всички оператори по тарифния план на абоната.

Допълнителните приемници се активират само след заплащане на таксите за основен и допълнителен/и приемници.

Да, HD приемник може да бъде допълнителен. Месечната такса е 2.99 лева на месец с абонаментен план на основния приемник. Таксата за включване на допълнителен HD приемник е 68 лева /еднократно/, а таксата за замяна на SD допълнителен приемник с HD такъв е 58 лева /еднократно/.