Предложения за бизнеса

Бизнес Клиенти

Булсатком предлага индивидуални корпоративни решения както за фирми така и за хотели, осигурявайки качествени и надеждни услуги с гарантирани параметри и ниво на обслужване.
Гъвкава ценова политика и незабавна реакция при евентуални проблеми.

Индивидуалните корпоративни решения се изготвят съобразно
телекомуникационните нужди на всеки клиент:

Телевизионен пакет
за хотелски стаи

Булсатком има уредени авторски права за хотели на пакет с 50 телевизионни канала

Internet BGP

Гарантиран достъп и капацитет до международното Интернет пространство

Peering BGP

Гарантиран достъп и капацитет до българското Интернет пространство

Metro MAN

Оптична свързаност чрез изграждане на портове към MAN мрежи
(Transparent Ethernet Service)

Dark Fiber

Тъмно влакно в селищни оптични мрежи

Мрежово оборудване

Конфигурация и поддръжка на активно мрежово оборудване

VPN

Виртуални частни мрежи

IP

Мрежи от IP адреси

SLA

Гарантиран SLA 99.7%

Специално предложение за телевизионни услуги
и решения за хотели и канали с уредени права.

Специално разработените услуги за хотели TV4hotels:

Андроид телевизия

Приложение за интерактивна
телевизия

IPTV
Интерактивна телевизия

DTH
Сателитна телевизия

HD приемници
Сателитна телевизия

CА модули
Сателитна телевизия

Бизнес правила за TV4hotels

1

Всеки приемник трябва да има активен основен ТВ план hotel START

2

Всеки приемник може да има различни активни допълнителни пакети

3

Булсатком предоставя възможността за временно изключване на приемници

4

Public DiemaXtra за публично изпълнение се предоставя с минимум 2 приемника