ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво представлява цифровата телевизия?
Най-новата технология за пренасяне на TV програми и радиопрограми.
Цифровата телевизия предоставя редица допълнителни услуги, които са недостъпни за абонатите с предшестващите аналогови технологии:
 • Възможност за различни аудио съпроводи /езици/ на един телевизионен канал.
 • Електронен ТВ справочник - информация за настоящи и предстоящи събития.
 • Субтитри на различни езици.
 • Телевизия с висока разделителна способност /HD/.
 • Платени канали и пакети.
 • Радио канали.
 • Pay Per View /PPV/ - плати, за да видиш.
 • PUSH VIDEO ON DEMAND /Push VOD/ - натисни, за да гледаш по заявка.
Какво включват услугите на Булсатком?
Големият брой телевизионни и радио програми, които ние Ви предлагаме са част от пакета услуги. Ставайки абонат, Вие получавате:
 • Богато ТВ и Радио съдържание /200 ТВ и 100 Радио програми/.
 • Премиум пакет с разнообразно съдържание /виж раздел "Пакети"/.
 • Електронен телевизионен справочник - информация за настоящи и предстоящи събития.
 • Информационно обслужване от 08:00 - 24:00 ч. на телефон 0700 3 19 19 за всички оператори по тарифния план на абоната.
 • Достъп до платени събития /PPV/.
 • Push VOD* - За пръв път в България, свободата сами да избирате телевизионно съдържание на момента от база със събития.

* необходимо условие е приемника да поддържа услугата PVR /Program Video Recorder - цифров запис/.
Какво трябва да направя за да стана абонат на Булсатком и каква техника трябва да притежавам?
За да станете абонат на Булсатком, трябва да дадете заявка на телефон 0700 3 19 19 за всички оператори по тарифния план на абоната или да посетите някой от нашите офиси, като адресите и телефоните в съответните селища може да откриете в раздел контакти.
Оборудването може да ползвате без закупуване /срещу подписване на срочен договор/ или да закупите по следните оферти:

За основен приемник:

4.80 лв. Включва SD (Standard Definition) декодиращо у-во, собственост на Оператора и сателитна антена, при сключване на договор за абонамент различен от Икономичен.
 • Изисква се ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН монтаж от оператора.
 • Договорът се сключва за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му.
 • След изтичане на този срок и при изпълнение на условията по договора, Абонатът продължава да ползва оборудването на Оператора, като заплаща месечен абонамент по избор или да го закупи на цена 4.80 лв.
 • Ако Абонатът прекрати изпълнението на задълженията си преди изтичане първоначалния срок на договора, той дължи неустойка в размер на 128.00 лв.


68.00 лв. Включва антена, конвертор и SD (Standard Definition) декодиращо у-во.
 • Сключва се договорза срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му.
 • След изтичането му и при изпълнение на условията по договора, оборудването става собственост на Абоната.
 • Ако Абонатът прекрати изпълнението на задълженията си преди изтичане срока на договора, той дължи неустойка в размер на 98.00 лв.


148.00 лв. Включва закупуване на антена, конвертор и SD (Standard Definition) декодиращо у-во.
 • Абонатът закупува описаното оборудване.
 • Сключва се договор без срочен ангажимент от страна на Абоната към Оператора.


68.00 лв. Включва антена, конвертор и HD (High Definition) декодиращо у-во.
 • Сключва се договор за срок от 18 месеца за абонаментен план по висок от Стандартен + Премиум, считано от датата на подписването му. След изтичането му и при изпълнение на условията по договора, оборудването става собственост на Абоната.
 • Ако Абоната прекрати изпълнението на задълженията си преди изтичане срока на договора, той дължи неустойка в размер на 128.00 лв.


198.00 лв. Включва закупуване на антена, конвертор и HD (High Definition) декодиращо у-во.
 • Абонатът закупува описаното оборудване.
 • Сключва се договор без срочен ангажимент от страна на Абоната към Оператора.


480.00 лв. Включва закупуване на антена, конвертор и HD (High Definition) декодиращо у-во с вграден твърд диск.
 • Абонатът закупува описаното оборудване.
 • Сключва се договор без срочен ангажимент от страна на Абоната към Оператора.


За допълнителен приемник:

18.00 лв. Включва допълнително SD (Standard Definition) допълнително декодиращо у-во и комплект за включване.
18.00 лв. Включва допълнително SD (Standard Definition) второ допълнително декодиращо у-во и комплект за включване.
 • Допълнителните декодиращи у-ва се монтират на разстояние не повече от 15 м от основното декодиращо у-во.
 • Изисква се ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН монтаж от оператора.
 • Сключва се договор за срок от 18 месеца, считано от датата на подписването му.
 • След изтичането му и при изпълнение на условията по договора, оборудването става собственост на Абоната.
 • Ако Абоната прекрати изпълнението на задълженията си преди изтичане срока на договора, той дължи неустойка в размер на 128.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: При избран икономичен пакет опцията допълнителен приемник не е допустима. Услугатa не включва "Пакет HD".
Колко телевизора могат да се включат към оборудването на Булсатком и вярно ли е, че на всички включени телевизори се „гледа” един и същи канал?
Към оборудването на Булсатком могат да се включат неограничен брой телевизори и всеки от тях може да приема произволна програма. Пакетните предложения обаче са предназначени до четири телевизора. Всеки следващ телевизионен приемник формира нов пакет до 4 телевизора.
Каква е месечната такса за всеки 2-ри, 3-ти и 4-ти приемник от пакетната оферта и какъв пакет „гледат”?
Месечната такса за всеки 2-ри, 3-ти и 4-ти приемник от пакетната оферта е 2.99 лв./ месец и „гледат” каналите от абонаментния план на основния приемник.
Къде трябва да бъде инсталирана сателитната антена, за да могат да се приемат телевизионните пакети на Булсатком?
Няма ограничения за мястото на инсталация. Антената може да бъде инсталирана навсякъде в България, тъй като спътникът покрива цяла Европа. Единственото условие е, антената да се монтира на открито място с южно или източно изложение или на покрива на сградата.
Мога ли да се абонирам само за допълнителните /премиум/ канали и пакети на Булсатком, без да ставам абонат на базовия план /старт или стандартен/?
Това не е възможно. Абонаментът за допълнителните /премиум/ канали и пакети на Булсатком, е възможен само със стандартен план.
Как мога да платя услугите на Булсатком /месечните такси/?
Можете да платите по един от следните начини:
 • Бизнес-центровете на Булсатком, списък с адресите и телефоните, както и работното време, може да откриете в раздел „Контакти”, като селектирате съответното селище на картата на България или в падащото меню, ако селището не е нанесено на картата.
  Срок за активиране: до 1 час.
 • По банков път, като попълните платежно нареждане, където като основание записвате номер на картата /приемник/, трите имена на титуляра на договора, описание на пакета, периода за плащане, като опишете с думи месеците.
  Срок за активиране: до 3 работни дни.
 • Чрез еPay, eBG и Transcard /„натисни тук”/.
  Срок за активиране: до 2 работни дни.
 • С пощенски запис в най-близкия пощенски клон, като попълните бланката за пощенски запис, където като основание записвате номер на картата /приемник/, трите имена на титуляра на договора, описание на пакета, периода за плащане, като опишете с думи месеците.
  Срок за активиране: до 5 работни дни.

Примери за правилно попълване на бланките:

     
Какво да направя, ако променя своето местоживеене и желая да преместя оборудването на Булсатком на новия си адрес?
Да дадете заявка за преместване на тел. 0700 3 19 19 за всички оператори по тарифния план, както и да заплатите еднократно такса за новия монтаж по действащите към момента тарифи.
Как мога да променя програмния пакет?
 • Промяна към „по-висок”. Тъй като всеки „по-висок” пакет включва в себе си „по-ниския”, достатъчно е да доплатите разликата до избрания от Вас пакет и той ще се активира до 1 час след плащането на касите на Булсатком.
 • Промяна към „по-нисък”. Тази промяна може да се извърши само за следващ неплатен период. Извършва се автоматично след заплащане на желания програмен пакет.
Как мога да получа информация за кой абонаментен план е платено и за какъв период?
Чрез обаждане на тел. 0700 3 19 19 за всички оператори по тарифния план.
Как мога да заменя SD приемника с HD приемник?
SD - приемник: При повреден - подмяната е безплатна; При работещ приемник се заплаща такса 20 лв.
HD - приемник: срещу заплащане на съответния план за включване /68 или 198 лв./, намален с 10 лева /заради връщането на SD - приемника/;

HD с PVR - срещу заплащане от 480 лв., намалени с :
10 лв. при връщане на SD - приемник = 470 лв.
68 лв. при връщане на НD - приемник, предоставен по оферта от 68 лв. = 412 лв.
198 лв. при връщане на НD - приемник, предоставен по оферта от 198 лв. = 282 лв.
Защо нямам „картина” в момента?
Възможни са две причини:
 • Липса на плащане за текущия месец.
 • Технически проблем.

За уточняване на конкретната причина, моля позвънете на тел. 0700 3 19 19 за всички оператори по тарифния план на абоната.
Може ли да се ползват и заплащат само допълнителните приемници с месечна такса от 2.99 лв. без да се заплаща такса за основен приемник?
Допълнителните приемници се активират само след заплащане на таксите за основен и допълнителен/и приемници.
Може ли HD приемник да е допълнителен?
Да, HD приемник може да бъде допълнителен. Месечната такса е 2.99 лева на месец с абонаментен план на основния приемник. Таксата за включване на допълнителен HD приемник е 68 лева /еднократно/, а таксата за замяна на SD допълнителен приемник с HD такъв е 58 лева /еднократно/.
Мога ли да ползвам услугата/ите "Оптичен интернет от Булсатком” и/или "Мобилен интернет от Булсатком” в населеното място и на адреса, където живея?
Услугите "Оптичен интернет от Булсатком” и "Мобилен интернет от Булсатком” са различни услуги и имат различно покритие на територията на страната. Ако искате да сте сигурни, че услугата се предлага в населеното място и на адреса, където живеете, се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на номер 0700 3 19 19.
Скоростта на връзката ми е бавна, на какво се дължи това?
Възможни причини:
 • Компютърът Ви е заразен с вируси - вирусите, както и зловредни софтуери могат да генерират трафик, който чувствително ще забави връзката Ви и същевременно застрашава сигурността на Вашите лични данни.
 • Имате включена торент програма В случай, че интернетът е бавен на брауз (бавно отваряте страници) - убедете се, че нямате пусната торент програма (µTorrent, Bit comet и т.н.). (торент програмите могат да запълват канала Ви на максимум и да заемат голям капацитет от процесите на машината Ви, в резултат на което другите действия - наприем като браузване - да се забавят многократно.)
 • Когато ползвате безжичен интернет чрез wireless рутер - убедете се, че връзката е защитена (т.е. се свързвате към рутера посредством парола, за да не се свързват недоброжелатели, които да използват интернет връзката Ви).
 • За тези които ползват безжичен достъп до интернет е важно да знаят, че при най - често използваните рутери - 54 mb G стандарт - скоростта, която може да развиете безжично е не повече от 20 Mbit/s, a евтините модели N рутери могат да развият безжично скорост до 40 Mbit/s.
 • Когато в домакинството Ви има повече от един компютър, имайте предвид, че скоростта е обща за двата и е възможно дори и единя да е напълно в ред, другия да заема целия капацитет поради някоя от гореизброените причини.
Колко компютъра мога да използвам с един абонамент?
Има ограничение до 1 брой компютър (устройство). Ако използвате рутер, то това е едно устройство и няма ограничение за броя компютри зад него. Нямаме ограничение по TTL.
Ще разполагам ли с реален IP адрес и мога ли да получа повече от един?
Да, към всеки интернет пакет получавате един публичен (реален) динамичен IP адрeс за всяко регистрирано устройство (1 устройство за един договор). Предлагаме и услугата DDNS при поискване, която е подходяща за IP камери, дистанционен достъп и други приложения, без да има необходимост от статичен адрес.
Гарантирани ли са скоростите?
Скоростите не са гарантирани, но са реално достижими в по-голямата част от времето.
Също така е важно да се знае, че скоростта по тарифен план по никакъв начин не Ви гарантира, че ще имате точно толкова от определен сайт, защото повечето сайтове имат собствени ограничения на скорост за достъп до ресурсите им.
Какви са скоростите ми към България и чужбина?
Скоростите са според тарифния план и нямат разделение на български трафик и чуждестранен. Те са симетрични 1:1, т.е. това е съотношението ъплоуд : даунлоуд.
Скоростите по тарифа са в мегабити за секунда. Някои операционни системи и програми показват скоростта в мегабайти за секунда. Трябва да се има предвид, че 1 мегабайт за секунда (MB/s) = 8 мегабита за секунда (Mbit/s) или ако Вие сте на тарифа 44 мегабита/сек (Mbit/s) = 5.5 мегабайта/сек (MB/s).
Мога ли да използвам рутер?
Да, можете да използвате собствен рутер, стига да е в изправно състояние и да не причинява вреди на мрежата.
Рутерът винаги ли трябва да бъде включен?
За да ползвате интернет - устройството трябва да е включено!
Скоростта зависи ли от разстоянието от вашия компютър до безжичният рутер?
Да, скоростта на връзката зависи от качеството на сигнала. Колкото по-голямо е разстоянието между тях и колкото повече са препятствията (стени, тавани и т.н.), сигналът става по-слаб, скоростта намалява и са възможни прекъсвания.
*Важно: При най - често използваните рутери - 54 Mbit/s G стандарт - скоростта, която може да развиете безжично е не повече от 20 Mbit/s, а при N рядко надхвърля 40 Mbit/s.
Как да включим компютъра към рутера чрез кабел?
Включете мрежови кабел между мрежовия адаптер на компютъра и рутера (в един от 4-те LAN порта). Интернет настройките на компютъра трябва да са под DHCP (автоматични).
Как да включим безжично компютъра към рутера?
В случай, че използвате лаптоп се убедете, че бутонът за wireless връзката е включен. След което се свържете към Вашата мрежа, въведете ключа/паролата за сигурност Интернет настройките на компютъра трябва да са под DHCP (автоматични).
Какви са параметрите за качеството на предоставяните от “Булсатком” ЕАД услуги.
За инфорамция за качеството на предоставяните услуги от Булсатком ЕАД натиснете тук.
Мога ли да ползвам “Домашен телефон от Булсатком” в населеното място, където живея?
Услугата “Домашен телефон от Булсатком” е достъпна във всички големи населени места в България и в част от по-малките. Ако искате да сте сигурни, че услугата се предлага във вашето населено място, се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на номер 0700 3 19 19.
Мога ли да ползвам “Домашен телефон от Булсатком” без да имам активен абонамент за услугата “оптичен интернет от Булсатком”?
Услугата "Домашен телефон от Булсатком" се предлага само на клиенти с Активен абонамент за услугата "Оптичен интернет от Булсатком", поради технологичната необходимост от IP /интернет протокол/ свързаност за доставката на тази услуга до клиента.
Мога ли да използвам стандартния си стационарен телефонен апарат?
Стандартният Ви стационарен телефонен апарат е пригоден за услугата “Домашен телефон от Булсатком” ако поддържа тонално избиране.
Мога ли да запазя фиксирания си номер, който ползвам в момента от друг доставчик, и да го ползвам с “Домашен телефон от Булсатком”?
Да, можете да запазите своя фиксиран номер и да се присъединете към мрежата на Булсатком. Това, което трябва да направите, е да:
 • вземете „Удостоверение за съгласие“ за преносимост от настоящия си оператор за фискирания номер, който искате да ползвате;
 • посетите магазин от търговската мрежа на Булсатком, за да се абонирате за услугата и да получите своя нов домашен телефон.

Запознайте се по-подробно с процедурата за пренасяне на фиксирани номера (тук).
Колко ще ми струва да пренеса свой номер?
Преносимостта на номера се извършва напълно безплатно. Единствено може да Ви бъде изискано да заплатите всички задължения към досегашния си оператор, включително и оставащи месечни или лизингови такси.
Колко ще ми струва да използвам услугата Домашен телефон от Булсатком?
Актуалната ценова листа за телефонната услуга може да намерите в интернет на следния адрес: http://bulsat.com/tseni-telefon.php
Мога ли да комбинирам услугата Домашен телефон с друга услуга от Булсатком?
Да, услугата домашен телефон може да се комбинира с друга услуга/и от оператора и по този начин да получите отстъпка от месечния си абонамент.
Какъв е принципа на тарифиране на услугата Домашен телефон от Булсатком?
Първоначалният период на таксуване на разговори е 30 секунди, след това отчитането е на всяка секунда.
Има ли часови зони за услугата Домашен телефон от Булсатком?
Няма часови зони, услугата на Булсатком няма разграничение в трафика на силен и слаб (цената на услугата е една и съща независимо от часът, в който провеждате телефонния разговор).
Мога ли да получавам входящи обаждания и от кого?
Да, вие можете да получавате входящи обаждания от абонатите на фискирани и мобилни оператори в страната и чужбина.
Какво е кредитен лимит?
Кредитен лимит е сума, в рамките на която имате възможност да провеждате телефонни разговори и да ползвате услугите на Булсатком без допълнително обезпечение. Ако желаете да увеличите сумата на своя кредитен лимит, можете да внесете депозит по сметката към вашия номер.
Възможно ли е да огранича телефонните си разговори?
Ограничение на телефонните разговори при желание на абоната е възможно само по дестинации /например към мобилни мрежи или за международни разговори/.
Местя се да живея на друг адрес. Как мога да използвам “Домашен телефон от Булсатком” на новия адрес?
За да смените адреса на ползване на услугата “Домашен телефон от Булсатком”, трябва да подадете Заявление за смяна на адрес в някой от магазините от търговската мрежа на Булсатком и при условие, че услугата е достъпна на новия Ви адрес на местоживеене.
Местя се в друго населено място. Мога ли да ползвам “Домашен телефон от Булсатком” със същия номер на новия адрес?
Настоящият ви номер е от фиксирания номерационен план на населеното място, в което понастоящем ползвате “Домашен телефон от Булсатком”. При смяна на населеното място, не можете да запазите номера си.
Какви са параметрите за качеството на предоставяните от “Булсатком” ЕАД услуги.
За инфорамция за качеството на предоставяните услуги от Булсатком ЕАД натиснете тук.
Какво представлява Булсатком IPTV?
Булсатком IPTV e телевизия на всички устройства - телевизор с помощта на IPTV Box, smart Телевизор, компютър, таблет и смартфон. Платформата е интерактивна което осигурява допълнителни услуги като достъп до видеотека, запис на предавания, телевотинг и др.
Защо да избера Булсатком IPTV?
 • Възможност за "гледане" на всички устройства: телевизор с помощта на IPTV Box, smart Телевизор, компютър, таблет и смартфон.
 • Високо качество на картината.
 • По-висок брой HD канали.
 • Видеотека : Възможноста за предоставяне на каталог с видео съдържание което да е достъпно на потребителя по всяко време.
 • Интерактивност: Булсатком IPTV предоставя уникалната възможност за обратна връзка. Например: Провеждане на анкета или гласуване за любимо предаване.
 • Възможност за отложено гледане, Пауза на предаване или Запис на предаване.
Необходимо ли е да съм свързан с интернет да гледам Булсатком IPTV?
Да, за да гледате Булсатком IPTV е нужно да имате постоянна интернет свързаност. Необходимите скорости на интернета са следните: за смартфон - 200 Kbps, за таблет - 850 Kbps, за SD TV на телевизор или компютър - 2.5 Mbps., за HD TV на телевизор или компютър - 9.5 Mbps.
Какво трябва да направя за да стана абонат на Булсатком IPTV? Трябва ли да заплащам абонаментни такси за пакетите?
За да станете абонат на Булсатком IPTV, трябва да дадете заявка на телефон 0700 3 1919 за всички оператори по тарифния план на абоната или да посетите някой от нашите офиси. Оборудването IPTV Box може да ползвате без закупуване /срещу подписване на срочен договор/ или да закупите.
Мога ли да гледам Булсатком IPTV на моя smart Телевизор и кои пакети ще "гледам"? Трябва ли да заплащам абонаментни такси за пакетите?
Да, можете но е необходимо да инсталирате приложение предназначено за Вашият smart Телевизор. Цените на пакетите за smart Телевизор са същите като за Булсатком IPTV box. Приложенията за smart Телевизори са в процес на разработка.
Мога ли да гледам Булсатком IPTV на моя компютър и кои пакети ще "гледам"? Трябва ли да заплащам месечни такси за пакетите?
Да, можете но е необходимо Вашият компютър да отговаря на на определени изисквания публикувани на сайта. Използването на приложението е безплатно и ще "гледате" пакетите активирани на основния приемник/сателитен или IPTV Box/. Приложението за компютър е в процес на разработка. Използването на приложението изисква регистрация на сайта на Булсатком.
Мога ли да гледам Булсатком IPTV на моя смартфон и таблет и кои пакети ще "гледам"? Трябва ли да заплащам абонаментни такси за пакетите?
Да, можете но е необходимо Вашите смартфон и таблет да отговаря на на определени изисквания публикувани на сайта. Използването на приложението е безплатно и ще "гледате" пакетите активирани на основния приемник/сателитен или IPTV Box/. Приложенията за Android и iOS ще откриете съответно в Google Play и App Store. Използването на приложението изисква регистрация на сайта на Булсатком. Броя на устройствата на които можете да инсталирате приложение е 5, но едновременно могат да се използват толкова, колкото приемници/сателитен или IPTV Box/ има активирани/платени/.
Възможно ли е предлагането на допълнително съдържание при Булсатком IPTV?
Предоставянето на допълнително съдържание при Булсатком IPTV е неограничено. Освен възможност за предоставяне на каталог от филми и видеоклипове. Оператора може да предложи на потребителя и запис на любими предавания, спортни събития или концерти.
Ще има ли разлика между каналите, които се предлагат чрез сателитната телевизия на Булсатком и Булсатком IPTV?
Разликата ще се състои в това, че при Булсатком IPTV, освен всички канали достъпни за приемане чрез сателитната телевизия на Булсатком, ще има и много допълнително съдържание и канали, които ще бъдат достъпни.
Кой ще определя какво ще е допълнителното съдържание в Булсатком IPTV?
Допълнителното съдържание ще е изцяло свързано с потребителския интерес, при Булсатком IPTV има директна възможност за мониторинг на зрителския интерес, за да се проследи какъв тип продукции ще бъдат интересни на нашите потребители.
Колко често ще бъде добавяно ново съдържание на IPTV платформата?
Освен съдържанието, което ще бъде добавяно всекидневно от нашия екип, IPTV предоставя възможност за запис на любимо предаване, отложен старт или запис в точно определено време.
Трябва ли да плащам допълнителна такса за да ползвам Булсатком IPTV?
Булсатком IPTV се предоставя с абонаментните планове на Булсатком. Допълнителният пакет, достъпен само с Булсатком IPTV се доплаща допълнително, съгласно публикуваната тарифа.
Булсатком ползва ли и споделя ли информация за мен?
Вашата конфиденциалност е много важна за Булсатком. Нашата политика за защита на личните данни, може да се прочете от общите условия на компанията.
Има ли IPTV платформата достатъчно съдържание в HD формат?
Освен множеството HD канали, които Булсатком предлага в своята IPTV платформа, потребители имат достъп и до видео каталог с HD качество на материалите.
Как се настройва родителския контрол?
С всяко оборудване е прикрепена подробна инструкция за работа с нашите устройства.
Мога ли да записвам канала, който гледам и да продължа да го гледам по късно?
Да, това е една от интерактивните услуги, които платформата предлага.
Има ли достъп до подробна информация за ТВ програмата?
Да, IPTV предлага интерактивен ТВ справочник.
Към кого да се обърна при технически проблем?
Обадете се на телефон 0700 3 1919 за всички оператори по тарифния план на абоната.