Техник, телекомуникации – гр. Козлодуй

Булсатком е един от най-големите разпространители в България на телевизионно и
мултимедийно съдържание.

Предвид динамиката на бизнеса, Булсатком разширява екипа си и търси
подходящият кандидат за позиция:

“ТЕХНИК, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” за град Козлодуй

Какво включва позицията?

 

 • активация и инсталация на услуги в мрежата на Булсатком
 •  отстраняване на възникнали аварии
 •  поддръжка на инсталацията на компанията
 •  осигуряване на високо ниво на клиентско обслужване
 •  спазване на установените процедури за работа

 

Какво би Ви помогнало, за да се справяте добре:

 

 • желанието да сте полезен на клиентите си
 • инициативност
 • дисциплина за спазване на срокове, процедури и правила
 • умение и желание да взаимодействате добре с колегите си и да допринасяте за приятна работна атмосфера
 • имате завършено Средно образование
 • свидетелство за управление на МПС, категория B

 

Някои от предимствата да работите за най-големия български телеком – Булсатком:

 

 • работа на трудов договор по предварително утвърден ГРАФИК, 8-часови смени
 • добро възнаграждение, допълнителни бонуси, обвързани с резултати
 • осигуровки на пълна работна заплата
 • въвеждащо обучение
 • много добри условия на труд и работна среда

В допълнение предлагаме:

 

 • Преференциални цени за наши услуги и устройства за служителя и семейството
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Съфинансиране на карти за спорт

 

Ако разпознавате себе си в търсеният профил, очакваме вашата автобиография и
снимка. Моля, посочвайте актуален адрес. Само одобрените кандидати ще бъдат
поканени на интервю.
По време на срещата, ще отговорим на всички ваши въпроси, за да вземете
информирано решение за следващата стъпка в кариерата си.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Булсатком като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).
Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Уведомление за поверителност за защита на лични данни и информационна сигурност на служителите, публикувана на официалната интернет страница на Булсатком.

Кандидатствай
  Булсатком събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашето запитване.