Продавач консултант – Сатовча

 

Булсатком е един от най-големите разпространители в България на телевизионно и
мултимедийно съдържание.

Предвид динамиката на бизнеса, Булсатком разширява екипа си и търси
подходящият кандидат за позиция:

“Продавач консултант” Сатовча

 

Какво включва позицията?

 

 • Продажба на продукти и услуги
 • Посрещане на съществуващи и/или потенциални клиенти и предоставяне на информация за предлаганите от компанията услуги
 • Осигуряване на високо ниво на клиентско обслужване
 • Спазване на установените процедури за работа

 

Какво би ви помогнало, за да се справяте добре:

 

 • Желанието да сте полезен на клиентите
 • Умението да общувате с клиентите
 •  Търговски усет, инициативност
 • Дисциплина за спазване на срокове, процедури и правила
 • Умение и желание за работа в екип
 • Добра компютърна грамотност – работа с MS Office

 

Някои от предимствата да работите за най-големия български телеком – Булсатком:

 

 • Работа на трудов договор
 • Добро възнаграждение, допълнителни бонуси, обвързани с резултати
 • Осигуровки на пълна работна заплата
 • Въвеждащо обучение
 • Много добри условия на труд и работна среда

 

В допълнение предлагаме:

 

 • Преференциални цени за наши услуги и устройства за служителя и семейството
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Съфинансиране на карти за спорт

 

Ако разпознавате себе си в търсеният профил, очакваме вашата автобиография и снимка. Моля, посочвайте актуален адрес. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

По време на срещата, ще отговорим на всички ваши въпроси, за да вземете информирано решение за следващата стъпка в кариерата си.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Булсатком като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).
Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Уведомление за поверителност за защита на лични данни и информационна сигурност на служителите, публикувана на официалната интернет страница на Булсатком.

Кандидатствай
  Булсатком събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашето запитване.