Мениджър Автопарк – гр. София

Булсатком е един от най-големите разпространители в България на телевизионно и мултимедийно съдържание.
Булсатком търси подходящият кандидат за позиция: “Мениджър Автопарк” за град София

Какво включва позицията?

 • Участва в разработването и прилагането на Политика на компанията по управление на автопарка
 • Отговаря за поддръжката и нормалното техническо състояние на автомобилите, машините и други транспортни средстваСледи и организира технически прегледи на автопарка, завежда щети при необходимост, работи с подизпълнители
 • Контролира спазването на срокове за ремонт
 • Работи с лизингови компании
 • Следи и контролира разходи на гориво посредством системи
 • Разпределя транспортни средства между отделните дирекции с цел оптимално използване

Какво би ви помогнало, за да се справяте добре:

 • Висше икономическо образование
 • Минимум 3 години опит в автомобилния сектор, опит в управление на автопарк е силно предимство
 • Добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Отлични комуникативни умения
 • Желание за учене на нови неща
 • Висока мотивация
 • Отлични компютърни умения
 • Умение за работа в динамична и бързо променяща се среда
 • Свидетелство за управление на МПС, категория B

Някои от предимствата да работите за най-големия български телеком – Булсатком:

 • Работа на трудов договор
 • Добро възнаграждение
 • Осигуровки на пълна работна заплата
 • Въвеждащо обучение
 • Много добри условия на труд и работна среда

В допълнение предлагаме:

 • Преференциални цени за наши услуги и устройства за служителя и семейството
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Съфинансиране на карти за спорт

 

Ако разпознавате себе си в търсеният профил, очакваме вашата автобиография и снимка. Моля, посочвайте актуален адрес. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

По време на срещата, ще отговорим на всички ваши въпроси, за да вземете информирано решение за следващата стъпка в кариерата си.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Булсатком като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).
Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Уведомление за поверителност за защита на лични данни и информационна сигурност на служителите, публикувана на официалната интернет страница на Булсатком.

Кандидатствай
  Булсатком събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашето запитване.