Главен експерт телекомуникационни мрежи – гр. Козлодуй

 

Булсатком е един от най-големите разпространители в България на телевизионно и мултимедийно съдържание.

Предвид динамиката на бизнеса, Булсатком разширява екипа си и търси подходящият кандидат за позиция:

“ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ” за град Козлодуй

 

Какво включва позицията?

 

 • Полагане на тръби, изтегляне и окачване на кабели (включително оптични), инсталиране на допълнително оборудване за пренос на сигнал
 • Отстраняване възникнали проблеми и аварии по мрежата, включително изкопни работи при аварийни ремонти по канални мрежи. Проверка за вредности и обезопасяване на работното място
 • Заваряване /сплайсване/ на оптични влакна по телекомуникационната мрежа. Подпомагане на техническите екипи за инсталация на интернет оборудване до крайния потребител
 • Подпомагане при изграждането и доизграждането на оптичната мрежа. Дава предложения за изграждане на трасета, реконструиране или модернизация с цел подобряване на предлаганите от компанията услуги
 • Работа на височина по стълбове, работа в шахти, изкопи или тунели, опъване на кабели, монтиране на разпределителни кутии, помощно оборудване и устройства
 • Активиране и инсталация на услуги на клиенти към кабелно-разпределителната мрежа:
  – поддържане на кабелно- разпределителната мрежа
  – откриване и отстраняване на аварии, дефекти, повреди
  – участие в дейности по подобряване на мрежата
  – профилактика на съоръженията в мрежата
  – участие във въвеждането и подпмагането на нови служители

Какво би ви помогнало, за да се справяте добре:

 

 • Опит на подобна позиция се счита за предимство
 • Опит със следните видове мрежи: LAN, GPON, DTH
 • Добри познания по изграждане и поддържане на кабелни мрежи
 • Дисциплина за спазване на срокове, процедури и правила
 • Умения за работа в екип
 • Завършено средно образование, с предимство средно професионално техническо образование
 • Шофьорска книжка

 

Някои от предимствата да работите за най-големия български телеком – Булсатком:

 

 • Работа на трудов договор по предварително утвърден график
 • Добро възнаграждение, допълнителни бонуси, обвързани с резултати
 • Осигуровки на пълна работна заплата
 • Много добри условия на труд и работна среда

 

В допълнение предлагаме:

 

 • Преференциални цени за наши услуги и устройства за служителя и семейството
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Съфинансиране на карти за спорт

 

Ако разпознавате себе си в търсеният профил, очакваме вашата автобиография и снимка. Моля, посочвайте актуален адрес. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

По време на срещата, ще отговорим на всички ваши въпроси, за да вземете информирано решение за следващата стъпка в кариерата си.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Булсатком като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).
Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Уведомление за поверителност за защита на лични данни и информационна сигурност на служителите, публикувана на официалната интернет страница на Булсатком.

Кандидатствай
  Булсатком събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашето запитване.